Czym zajmuje się nasza firma

Zajmujemy się wykonywaniem obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków
oraz instalacji wymaganych przezartykuł 62 Ustawy Prawo Budowlane.Dlaczego warto wykonać przegląd


Nasza firma posiada wszelkie uprawnienia aby wykonywać

-Kontrole okresowe budowlane jednoroczne
-Kontrole okresowe budowlane pięcioletnie
-Kontrole okresowe instalacji gazowych wraz z pomiarem tlenku węgla w spalinach
-Kontrole okresowe przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych
-Kontrole okresowe instalacji elektrycznych
-Kontrole okresowe instalacji odgromowych
-Kontrole okresowe natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
-Kontrole okresowe placów zabaw
-Kontrole okresowe boisk sportowych
-Kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
-Przeglądy okresowe sprzętu gaśniczego
-Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
-Kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania